Kompanija Comex pack svojim proizvodnim programom obuhvata širok spektar različitih vrsta vreća i pokriva potrebe različitih industrija – od proizvođača prehrambenih proizvoda do proizvođača građevinskog materijala.

Materijali koje koristimo u procesu proizvodnje su zdravstveno bezbijedni za pakovanje proizvoda namijenjenih za ishranu ljudi i životinja.

Vrste vreća

U porizvodnom programu imamo dvije vrste vreća:

 • otvorene
 • zatvorene (ventil vreće)

U procesu proizvodnje ventil vreća, razlikujemo četiri vrste ventila:

 • obični ventil (rukavac)
 • izvučeni ventil
 • izvučeni ventil sa isječkom za prst
 • ventil sa najlonom

Dimenzije

Otvorena vreća:

 • Širina: 300-600 mm
 • Dužina: 440-1200 mm
 • na dno vreće se postavlja zaštitna maramica dimenzije: 90-165mm

Zatvorena vreća:

 • Širina: 300-600 mm
 • Dužina: 500-1250 mm
 • na dno vreće se postavlja zaštitna maramica dimenzije: 90-165 mm

Dimenzije ventila

Dužina ventila se vrši po zahtjevu kupaca.

Slojevi

Vreće se mogu izraditi u nekoliko slojeva. Najčešći zahtjevi kupaca su dvoslojne papirne vreće. Po posebnim zahtjevima, vreće se mogu izraditi u više slojeva, plus folija (PE).

 • Minimalno: jedan (1) sloj
 • Maksimalno: četiri (4) sloja
 • Višeslojna vreća sa folijom (PE) između slojeva

Boja

Što se tiče samih vreća, u zavisnosti od broja slojeva boja vreće može biti

 • žuta (dva ili više slojeva žutog papira)
 • bijela (unutrašnji sloj žute boje, vanjski sloj bijele boje)

Štampa

Štampa na vreći se radi u više boja. Mogućnosti štampe logotipa i drugih podataka o proizvođaču se kreću u sljedećem rasponu:

 • štampa prednje strane vreće (logo)
 • štampa prednje i bočnih strana
 • puna (tonirana) (cijelokupna površina vreće je pokrivena bojom)

Štampa na maramici ide u 2 boje.

Pakovanje

Pakovanje gotovih proizvoda se vrši u zavisnosti od zahtjeva kupaca na različite veličine paleta i količine komada.